STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Korsets Seier 1964             

Olav Norheim til Paraguay                                                                      

 

 Olav ble gift med Bergljot Nordmoen 28.september 1963. Hun hadde da vært to perioder i Paraguay. Han reiste sammen med Bergljot til Paraguay den 17. september 1964.

Når jeg her gjennom K.S' spalter gjør kjent for venner og menigheter mitt kall til å virke blant primitive indianere i Paraguay, vil jeg få anbefale meg til alle venners forbønn!

Etterat jeg har fått virket som evangelist og forstander her hjemme i om lag 28 år, forstår jeg Guds vilje til å «dra videre», like til «jordens ender.» Som apostlene fikk begynne i Jerusalem, har jeg også fått begynt der.

I mange, mange år har misjonen hatt en stor plass i mitt hjerte, og jeg har fått gjort det lille ved å være med på feltet blant hedningene ved å virke gjennom «andre.» Som misjonskasserer på mitt hjemsted, har jeg stadig hatt kontakt med de mange som trenger hjelp.

Tross alt hadde jeg jo ikke trodd at jeg selv skulle få gå, men etter de siste års prøvelser og utgangen derav, har Herren lagt det underfull til rette, slik at jeg skal få gå til våre kjære venner blant det fattige indianerfolket. De er uten tvil de som aller mest trenger vår hjelp akkurat i dag! La oss hjelpe dem mens vi har tid!

 

 Venner utover landet som har fulgt med K.S., har vel også sett at misjonær Bergljot Nordmoen og jeg har gjort felles sak, og sammen drar vi ut. Det er rørende å se den interesse som venner legger for dagen for vår misjon, og jeg vil si: Gud velsigne deg som har midler, sett dem inn i Guds riksbank og få himmelske renter! Gud skal lønne deg «i det åpenbare.» Feltet trenger mer penger til skole, boliger, sykearbeid m. m.

Vi er allerede i full gang med misjonsmøter, og vi gleder oss til å hilse på dere alle, kjære venner, og motta deres gave til vårt felt.

Finnes det venner, enkeltvis eller menigheter, som vil støtte dette arbeid blant indianerne, så er dere med og oppfyller et stort bønnemne! Tenk om det var du som ikke hadde hørt evangeliet! Det spesielle ord som Herren har talt til meg, står i Ap. gj. 22, 21. Og som Paulus var lydig, således vil også jeg være lydig mot det himmelske kall. Jesus kommer snart! La oss gjøre det gode og ikke bli trett!

Deres for indianernes frelse,      

Olav Norheim, Haga.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com