STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 

Vol. 1999 No. 1

29. mars 1998

 

Paso Cadena-nytt

Nytt fra indianerarbeidet i Paraguay ved Rudolf Leif Larsen


Møte med en av de første lærer-studenene fra ava-guarani-folket.

 

En av de store utfordringen i arbeidet blant guarani-indianeme, er å utdanne deres egne ledere, lærere og helse-personell. Takket være støtte fra private og NORAD, har dette blitt mulig for stadig flere guarani-ungdommer. Her er historien til en av dem:

 

Crispin Caballero Vera

Ingvald Skretting,misjonær

 

Crispin er en ung indianer på 22 år. Han er født og oppvokst i Paso Cadena. Hans mor var niesen til han som var høvding da de første misjonæene ankom Paso Cadena midt på '50-tallet. Hun var med i det første skolekullet for over 40 år siden. Dette har nok medført til at hun har hatt forståelse for at hennes barn skulle få skolegang.

Crispin fullførte grunnskolen ved skolen i Paso Cadena. Siden fullførte han den videregående skolen i Ypacarai, en liten by ca 35 km fra hovedstaden Asuncion. I denne byen har han også påbegynt sin lærerutdannelse ved en privat og høyt kvalifisert lærerskole. Denne skolen er trårig, og han er nå inne i den andre året. Disse studiene er blitt finansiert ved et samarbeid mellom misjonen og NORAD.

Planen er at Cristpin skal overta rektor-ansvaret ved skolen i Paso Cadena etter avslutta lærer-utdanning. Dette er noe vi som misjon har arbeidet mot i mange år.

Paraguay er et tospråklig land. Spansk og guarani er to språk som bli mer og mer likestilt. Begge er blitt landets offisielle språk. For få år tilbake var det kun spansk som ble brukt som skole-språk og litetratur-språk. Til tross for at den største delen av der paraguayske  befolkningen  foretrakk guarani i daglig talen, var det uhørt a1 dette indianerspråket skulle brukes i skolen.   Men  dette  har heldigvis forandret seg.

Guarani er Crispins morsmål. Selv om han har pratet det, har han ikke lært del gramatikalske. Men dette har han fått muligheten til nå ved studier som er lagt opp til lørdager og i ferier. Ved å ta disse ekstra studiene, vil han også bli

godkjent som lærer i guarani, noe som betyr   mye   for   den   framtidige skoleutviklingen i Paso Cadena. Disse ekstra studiene for Cristpin er blitt gjort mulige ved den støtte som vi mottar fra dere gjennom Rudolf Leif Larsen.

Jeg vil rette en stor takk for at dere ser betydningen i å utdanne fagpersonell, nøkkelpersoner, som igjen kan gjøre en innsats for sine egne. Ved at den ene her blir hjulpet, vil det føre til at mange blir hjulpet.

Vi har tro på at det fortsatt vil gå bra med Crispin på lærerskolen, og vi vil fortsatt holde dere orienterte.

Nye skoler bygges i Paso Cadena

I alle år har arbeidet også inkludert indianerfolket som bor rundt omkring selve stedet Paso Cadena. Det gjelder to stammer, ava guarani (som er i flertall i Paso) og Mby'a guarani, som bor i nærliggende kolonier, tilsammen 4 kolonier, i det ene området har 3 kolonier gått sammen om en skole. Det interesante er at det gjelder to stammer som ikke har samarbeidet noe større tidligere.I det andre området er det en koloni som bygger skole.

 

Med støtte fra Gunvor og Ingvald Skrettings utsender-menighet på Sandnes (20 %) og NORAD (80 %) , er det sørget for ca 1.4 millioner til disse to skolene. Arbeidet begynte i januar i år.

Det måtte ryddes veg inn til begge områdene. Indianerme ordner selv området for skolene, mens det leies inn bygningsfolk.

Skolene har fungert i noen år i meget  enkle hytter. Lærerne kommer fra Paso Cadena, og har gjort en enestående jobb under svært enkle forhold.

Det er derfor en stor glede for alle oss som har  deltatt i  planleggingen, søknadene osv. å se at arbeidet utvider seg til nye områder.

Det spennende er at disse skolene bli nye  brohoder  i  spredningen  av evangeliet blant guarani-folket.

 

Nyheter

Værfenomenet "El Nino" har også rammet Paraguay hardt. Flere meget sterke stormer har rammet store deler av landet med store ødeleggelser som resultat.

Elvene har gått over sine bredder, og store områder har stått under vann. Mange tusen har blitt husløse, ganske mange har omkommet.

I april skal det feires at det er 40 år siden de første misjonærene kom til Paso Cadena. Det var Ruth Kjellås fra Trøgstad, Bergliot  Nordmoen (Nordheim) fra Trysil og Gunnvor Iversen fra Sarpsborg. Resultatet av en ringe begynnelse, er tydelig i dag: en frisk indianermenighet, skoler, klinikker og annet sosial-arbeid. Det var ikke forgjeves!

Strømmen har kommet til Paso Cadena! Tiden med starinlys, parafin-lamper, gasslamper. lommelykter og lysmotor er forbi. Noe av sjarmen forsvinner... men det blir nok mere praktisk med litt av sivilisasjonens goder!

Filadelfia-menighetene overtar etter hvert de institusjonene som norske misjonærer har bygd opp. Det er barnehjem,  daghjem osv.  Ramon Estigambia ble i år gjenvalgt som president for menighetene.

Indianermenighetene i Øst-Paraguay søker sin egen juridiske person. Når det er i orden, vil de overta alle skoler, klinikker etc. som er bygd blant indiaerne. For Misjonen er dette meget viktig,   ettersom  eierforholdet  blir tyderligere. Norsk misjon har ikke bare arbeidet i Paso Cadena. 10 mil lenger nord, i fylket Canendiyu, er det et stort arbeid. Der er det mange menigheter, flere folkeskoler, en realskole og det første gymnas blant guarani-indianeme.

Fattigdommen er ikke ukjent i Paraguay. 30 % av befolkningen lever i familier med mindre enn kr 2300 pr. mnd. i inntekt. 5% lever i ytterste fattigdom. De fleste indianerne havner i siste kategori.

Internett har gitt en ny mulighet for enkel kontakt med Parguay. Hvis du søker på "Paraguay" finner du utrolig mye interesant stoff.

Ønsker du nyheter direkte fra Paraguay, kan  du sende en     e-mail  til levivers@quanta.com.py - Levi Iversen som er internatfar på den Norske skolen. Be om å få være med på hans sendeliste.

 

Støtte. Vi er svært takknemlig for all støtte til arbeidet blant indianerne. Utdanning til disse indianer-ungdommene er svært viktig. Det muliggjør at det arbeidet som misjonen har startet opp, kan fortsettes av dem selv. Dermed får svært mange høste av det som blir gitt til den enkelte student.

Må Gud velsigne deg rikelig

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com