STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                               


 

SENDEBREV MARS 1992

Fra familien Bjørnevold, Henny Marie Rasmussen Rosa og Eulalio Garcete, Amancio Medina Martinez. Sendebrevkontakt: Rudolf Lief Larsen

Årsrapport fra arbeidet i Paso Cadena

 

SKOLEN

Skolen begynte først i mars 1991 med 4 lærere: Sebastian Benites og Noel Benites (begge indianere), samt Rosa og Eulalio Garcete. Det ble innskrevet 115 elever. Av disse var 79 elever  indianere, 31 paraguayere, og 5 var brasilianere. 81 elever  fullførte hele skoleåret. Det  gjalt 54  indianere, 22 paraguayere  og 5 brasilianere. 34 elever avbrøt skolen. Det skyltes flytting, manglende interesse  fra foreldrenes side.

Det var 61 elever som ble flyttet opp i neste klasse. 6 elever full førte folkeskolen.

Siste år  var det to første klasser ellers en klasse pr. årstrinn. Indianerbarna (de fattigste) fikk gratis skolemateriell. De  øvrige betalte for skolegangen.

Jeg takk Gud for hjelpen dette skoleåret. Jeg takker også de norske vennene for hjelpen de sender til barna i Paso Cadena! Må Gud velsigne dere!

Rosa Maria Bogado de Garcete. Direktora/styrer

ÅRSRAPPORT  FRA   IGLESIA  FILADELFIA  PENTECOSTAL  DE  PASO CADENA.

Gjennom hele året har vi hatt regulære møte. På  søndags  formiddag har det vært to klasser for barn, og en for voksne. På søndags kveld har det vært møter i kolonien på den  andre siden av elven Acaray. Tirsdagen har det vært bønnemøter, torsdagene husmøter og på lørdag har det vær ungdomsmøte.

De første månedene i året opplevde vi dårlig fram-møte på grunn av interne problemer mellom vennene. Men etter å  ha overvunnet dette, økte fram-møte fra  september. Mange  barn, ungdommer og voksne  kom på møtene, og som resultat var det mange som overgav seg til Jesus, mens andre forenet seg igjen med menigheten. Siste jul ble 8 venner døpt.

 

 

 

 

 

Vi hadde en fin julefest med drama, sang og taler av misj. Inge Bjørnevold. Han var her sammen med familien og Henny M. Rasmussen. Vi takker Gud for disse velsignelsene!

På årets siste dag overlot jeg forstanderansvaret. Ramualdo Benites og Sebastian Benites (begge indianere) overtok ansvaret. For tiden er det 35 medlemmer i menigheten.

Må Herren velsigne og bevare sin menighet!

Eulalio Garcete

 

ÅRSRAPPORT FRA SYKEARBEIDET.

Året har vært preget av forandring i personell. Maximino  Velasques sluttet i juli. Rosa og Eulalio hadde tilsyn med klinikken. Mirian (sykepleier) begynte i andre  halvår, men har vært  endel syk p. g. a. svangerskap. Etter at Inge B. og  Henny Marie kom ut, har de betjent klinikken endel. I tillegg har det vært sporadisk besøk  av lege fra Ciudad del Este.

Arbeidet har bestått i vanlige  konsultaer av syke, spesielt barn, samt gravide. Noen har blitt innlagt i Paso Cadena for diverse sykdommer, og noen på sykehuset i Hernandarias. De hyppigste sykdommer her er bronkitter Og lungebetennelser, skabb samt diare og ut-tørring. Likeså  malaria og en spesiell  hudsykdom som ligner på spedalskhet.

Totalt har det vært omkring 1500 konsultas joner, 300 vaksinasjoner, 7 fødsler, og 14 ble videresendt til sykehus, betalt av misjonen.

Mirian Saucedo, Sykepleier

Etterhver har de norske kommet inn i arbeidet. Arbeidet er delt opp i tre enheter med egne regnskap:skole, klinikk og det øvrige (jord bruk etc. ). Skolebok-prosjektet er så vidt i gang. I febr. var Helge Bjørklund sammen med  Ingvald Skretting i  Paraguay, og da  ble den driften drøftet, og budsjett for 1993 satt opp. Det er kjøpt inn  ny bi l, og ellers lagt til  rette for at arbeidet  skal fungere. Det er beregnet at nåværende prosjekt skal avsluttes i 1997.

Vår bønn er at menigheten  skal  vokse seg sterk i disse  årene, og at det praktiske skal bli til rik velsignelse for indianerne i om rådet. Jeg er sikker at at dere vil være  med i bønn og  gaver, sl i k dette kan lykkes!

Rudolf Leif Larsen

Paraguay-adresse:Casilla de correo 1559, Asuncion, Paraguay. Gaver: Postgiro 0824 0103797. Paso Cadena, Paraguay

Paul Tysland. Betzy Kjeldsbergsgt. 2. 4030-HINNA.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com