STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Skoleprosjekt i Paraguay gir indianere egenverdi

Skoleprosjekt i Paraguay gir indianere egenverdi

05.05.2009 - Anne Lise Søvde

 

 Indianerne i Paraguay i utgjør kun en liten prosent av befolkningen, men har gjennom PYMs lærebokprosjekt fått en ny mulighet til å ta vare på sin egenart. Ava Guarani, Mbya og Ache indianerne får bøker og undervisning på sitt eget morsmål. I tillegg undervises det om urfolks rettigheter, noe som bidrar til å bygge opp indianernes selvfølelse og egenverdi. PYMs prosjekter bidrar til samfunnsbygging på grasrotplan, uttaler Bistandsnemnda (BN), som nylig var på besøk i Paraguay.


Livssituasjonen til urfolkene i Paraguay har blitt drastisk endret de siste tiårene. Fra å leve i pakt med naturens ressurser og være bærere av en muntlig tradisjon, har indianerne blitt tvunget til en tilværelse på mindre landområder underlagt mer av den moderne kulturs levesett. I flere år har PYM bistand støttet arbeidet med å lage lærebøker på Ava Guarani, Mbya og Ache indianernes morsmål for å hjelpe dem å beholde sin egenart.
- Det å ha lærebøker på indianernes eget språk er grunnleggende for å ta vare på deres egenart, skriver Bistandsnemnda (BN) i deres presentasjon av prosjektet. Kristian Larsen (til venstre i bildet) fra BN var nylig sammen med prosjektrådgivere Eli Bjørnebråten og Rudolf Leif Larsen på besøk hos indianere i Paraguay. De fikk besøke lærebokprosjekter i koloniene Fortuna, Paso Cadena, Kuetuvy, Isla Hu og Agua´e.

 Bjørnebråten kan fortelle om et samfunn i indianerkoloniene som i mange år har vært oversett og marginalisert. Indianerne har ikke tradisjon for den skriftlige og materialistiske kulturen, kan Bjørnebråten fortelle. Analfabetismen har vært høy, og den muntlige tradisjonen har vært dominerende.

Prosjektene startet med at indianerne henvendte seg til misjonærene om sin bekymring om at den lange tradisjonen og kulturen

 

- som de bar med seg ville gå tapt. fortsetter Bjørnebråten. Men igjennom arbeidet med nedtegning av deres språk, historier og tradisjoner kan vi være med på å bevare dette. I tillegg til bøkene er det bygget minst 12 skoler til sammen på de siste årene.
Arbeidet med lærebøkene foregår i tre steg: Først gjøres opptak av muntlige overleveringer, historier og ytringer. Deretter tas opptakene med til språkkyndige lingvister, hvor materialet gjennomarbeides og skrives ned. Til slutt gjenstår den pedagogiske tilretteleggingen. Prosjektleder er Almidio Aquino fra Paraguay og Rudolf Leif Larsen er prosjektrådgiver.
Hva har prosjektet hatt å si for kvaliteten på undervisning hos indianerne?
- Det har gitt et bra grunnlag for at indianerne har mulighet til å lese på eget språk, og skolene har gitt lettere tilgang til utdanning for indianerne. Nå behøver ikke indianerne lengre å reise bort for å få skolegang. Det er fortsatt store behov, og det har kommet ønsker fra indianerne om å bygge 10 nye skoler.
Hvordan blir det mottatt blant indianerne å få lese og skrive på sitt eget språk?
- Det er veldig bra mottatt. Tilbakemeldinger fra alle hold er positive, forelder og lærere. Positive ringvirkninger skapes og optimisme spres. Arbeidet hjelper indianerne å bevare sin egenart og historie. Prosjektene er også lokalt forankret, hvor indianerne selv eier arbeidet.
Hva har det hatt å si for indianernes selvfølelse?
- Veldig mye. Å ha sin historie skrevet ned og det å ha et skriftspråk gir indianerne tilbake sin egenart. En indianer sa til oss at nå kan vi endelig være stolte av vår identitet som indianer.
 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com