STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

 

Paso-Cadena  nytt

 

 

                                                                   

LÆR DEN UNGE DEN VEI HAN SKAL GÅ! SÅ VIKER
HAN IKKE FRA DEN,SELV NÅR HAN BLIR GAMMEL.
Ord. 22:6

Sendebrev no 1/1986     

 

Brit-Lajla & Rudolf Leif Larsen, Casilla de correo 1670, Asuncion, PARAGUAY

 

 

 

 

Aksjon Håp-midler ga skole i Paso Cadena, Paraguay

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com