1

 

 

STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

Korsets Seier 10. mai 1996

 

Mørket må vike for lyset

 

GUNVOR OG INGVALD SKRETTING


 Når evangeliets lys bryter frem må mørket vike. Dette er en realitet vi opplever. Men for mange er det en kampfall realitet. Jeg tenker på Patricinio som ble døpt for kort tid siden. Denne enkle Mbya-indianeren, den første av sine som ble frelst og døpt, ble uønsket av høvdingen og medisinmannen da han ville ha møter i kolonien sin. Jeg dro avsted for å samtale med dem, og denne samtalen gikk greit. De ville ha kontakt med meg, og ønsket at vi skulle hjelpe dem med medisiner, men møter var helt utelukket.

Det blir begynt utpostarbeid flere steder av indianerne selv. Det er nesten som en «gammel» misjonær ikke klarer å henge med på alt. Og heldigvis er det ikke nødvendig heller. Nei, med ilden brennende i hjertet har indianerne fått fart på syklene sine.

10. mars i år var det enda en festdag for menigheten i Paso. Da ble 13 nyfrelste venner døpt, og etter dåpen var det en gripende nattverdstund, der et vakkert nattverdsett, en gave fra venner i Norge til menigheten, ble innviet.

Den ene av de som ble døpt denne søndagen var Santiago. For oss som har

 

 

 

kjent ham gjennom mange år, var det en gripende stund. Evangeliets budskap

hadde han hørt gjennom mange år. Som foreldreløs kom han til misjonsstasjonen som treåring for over 30 år siden. Han har sikkert merket Guds kall opp gjennom årene, men han har aldri tatt noe standpunkt tidligere. Men i et møte der et budskap i tunger ble tydet, kom han frem og ga sitt liv til Jesus. Nå ble han døpt sammen med kona si, og livet har fått et nytt innhold, som han sier.

En stor utfordring ligger nå fremfor oss. Det er byen Itakyry som ligger 25 km fra Paso Cadena. Under alle de årene som misjonen har virket i Paso Cadena har en hatt god kontakt med folket her, og byen har vokst betraktelig de siste årene. Med omland teller den nå ca. 18.000 innbyggere. I denne byen er det for tiden nesten ikke noe evangelisk arbeid. Her ønsker vi å bygge en menighet.

Vår tanke er å samarbeide med en nasjonal evangelist, ikke bygge virksomheten rundt oss selv, men være med å dra det hele i gang. Dette tror vi at vi vil kunne makte ut fra Paso Cadena. Vil du være med på dette kan du sende din gave til vår misjonskasserer Paul Tysland, og merk den med «Itakyry».

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com