STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Stasjons-protokoll for Paso Cadena 1957 - 1987

 

 

 

  

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com