STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Indianerne i Paraguay vil lære å lese og skrive

Indianerne i Paraguay vil lære å lese og skrive. Indianerkolonier og lokale kirker ønsker derfor å satse på skoler og utdanning. PYM bistand i Norge er en av samarbeidspartnerne.

82 prosent av Pay Tavyreta-indianerne i dette området kan ikke lese og skrive. Tar man for seg utdanning i Paraguay generelt, viser tallene at 81 prosent av barna går på skole. Syv års skolegang er stort sett vanlig, men indianerbefolkningen må klare seg med 2,1 års skolegang - i gjennomsnitt. Blant disse finner vi Pay Tavyreta-indianerne der norske pinsemenigheter nå ønsker å bidra til å oppfylle indianernes egne ønsker om tilgang til skole.

De norske pinsemenigheters ytremisjon har i mange år hatt mindre prosjekter innen jordbruk, helse og skole i Paraguay. Indianerne selv legger nå stor vekt på at dersom de skal overleve på landsbygda er det nødvendig med skoler og utdannelse. Det gis dessuten hjelp til unge studenter slik at de kan få høyere utdanning. En av studentene som har avsluttet utdanningen er Angela Sales Vargas. Hun fikk sin godkjenning som høyere guarani-lærer i september 2008.  

Indianerbefolkningen i Paraguay utgjør bare 1,7 prosent av de 6 millionene som bor i landet. Levealderen antas å være så lav som 48 år, men det er utført få undersøkelser om dette. PYM bistand har den lokale menighet og indianerkolonier som samarbeidspartnere.

Ønsker du å støtte dette arbeidet?
Bruk konto 30001700770. Merk din gave ”egenandel/skoler i Paraguay”.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com