STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Reise til Sør-Amerika November - desember 2013

 

Rudolf Leif Larsen

 

 

Først var det en uke i Santa Cruz, Bolivia. Fra Norge var Ingrid Vatne, Solveig Irene Seland fra PYM og meg. Jeg avsluttet da et ett-årig vikariat for Solveig) som prosjekt-konsulent for skoleprosjekt i Bolivia og bok-prosjektet i Paraguay.

I Bolivia møtte vi ansatte i PDI-prosjektet og ledelsen i FES (Bolivianske pinsemenigheter + Evangelisk Universitets råd for sosialt arbeid i menighetenes regi). Jeg har jo vært sammen med disse flere ganger, og har hatt et oppfølgingsansvar på vegne av PYM. Nå er dette avsluttet. 

I Bolivia hadde PDI en ganske stor samling - omkring 70 personer - for lærere, skoleledere og andre. Disse representerer 25 skoler og ca 10.000 barn og unge.

 

 

Forskjellige tema var opp, særlig pedagogikk og hvordan organisere skolene.

For PDI var det viktig at de fikk aksept for å være med lærerne i selve skolesalen, for å bedre undervisningen.

Etter ønske fra PDI presenterte Solveig og jeg Wicliff / Dignis opplegg for arbeidet mot korrupsjon. Dessverre så er korrupsjon et stort og svært vanskelig tema i Sør-Amerika.

Å bli kjent med arbeidet i Bolivia har vært flott! De gjør et stort arbeid fr å hjelpe fattige barn til å få bedre resultater i skolen.

Siste dagen i Bolivia, var vi med på en utflukt sammen med personalet i PDI.

Film  fra besøket:

 

På besøk hos PDI-BOL

 

 


PARAGUAY

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com