STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

 Strategi-dag for PARAGUAY

 

Lista Pinsemenighet, Zion, VANSE

 

12. september 2015

 

 

 

Vi var omkring 40 personer samlet i Zion, Vanse til STRATEGIDAG FOR PARAGUAY. Vi ble ønsket velkommen av Tor Dale, og Lovsangs-gruppen tok oss med i flott lovsang.

Tor Dale var den lokale ansvarlige for samlingen. Menigheten hadde sørget for overnatting for endel av deltakerne, samt bespisning til alle sammen.

 

Rudolf hadde en presentasjon (se HER) over alle forsamlingene som tilhører Filadelfia med sete i Ypacarai og Indianermenigheten som har sete i Fortuna. Du kan se presentasjonen HER! (kommer)

 

Rosalino Ferreira (bildet over) presenterte noen tanker om veien videre i Paraguay. Han la spesiell vekt på å utdanne ledere, samt etterutdanning for å fremme og styrke evangelisering og disippel-gjøring.

På spørsmål om hva vi i Norge kan gjøre, sier han at vi fortsatt må sende ut misjonærer til nye steder, men sørge for at nasjonale har ressurser, og kan følge opp arbeidet. Det er mange steder vi kan gå til.

Det trengs opplæring for å nå de unge. Menigheten i Tobati har etablert mange møtesteder for barn i byen.

Det er også et reelt behov for det sosiale arbeidet, både for narkomane og andre.

 

Bjørn Bjørnø viste en kort film fra prosjektarbeid i Paraguay, laget av Solveig Irene Seland (se HER). Bistand via PYM når omkring 8 millioner mennesker. Kirker som også driver sosialt arbeid, har også stor kirkevekst. De arbeider med to hender.

 

Bokprosjektet har løftet indianerne i Paraguay. Det er produsert 68 bøker tilpasset målgruppene. Omkring 40 personer har fått støtte til høyere utdanning, spesielt lærerskole, samt at flere hundre lærere har fått etterutdanning. I November 2014 var det en evaluering i Paraguay som etterlyste blant annet en skriftlig beskrivelse av måloppnåelsen, samt at man mente det var svakheter i bl.a. bærekraft, eierskap, stipend-ordningen etc. PYM mener evalueringen er for ensidig, og mangler vesentlige data fra målgruppen.

Det blir ikke flere prosjekter i Paraguay, av flere grunner: NORAD begrenser til 60 land, og DIGNI krever at det må være minst 2 Digni-medlemmer i landet før de engasjerer seg. Det er bare PYM som er i Paraguay. Dermed faller Paraguay ut av ordningen.

Bjørn presenterte PYM-brosjyren, som viser et rikt arbeid. Det nå er omkring 250 millioner pinsevenner med røtter i Skandinavia. Det viser seg at PYM har flest langtidsmisjonærer, med over 100 menigheter i virksomhet.

Det er tydelig at unge mennesker når andre barn og unge. De unge har ofte en felles ungdomskultur som kommuniserer bedre.

Tidligere misjonærer hadde en bijobb: å være ambasadører for misjonen. Nå trenger vi unge som er ambasadører i den norske kulturen. De fleste unge har liten innsikt i andre unges liv i uland. Møte med unge i fattige land gir innsikt.

PYM «skredddersyr» opplegg for unge. Det sendes omkring 10 15 stykker pr år.

 

 Ingvald presenterte på vegne av Vidar Børjeson temaet «Røsten fra en ny generasjon». Gå-Ut-Sentret sender 5 6 ungdommer til Paraguay høsten 2015. Det var 4 ungdommer i Paraguay i 2014. De var sammen med ungdommene i menighetene, har barne og ungdomsmøter, jobber på daghjem og andre steder.

 

 

I Atyra arbeidet de i en fattig bydel. Hver uke gikk de dit og hadde barnearbeid. Pastoren sa: de går dit vi burde gå! Vi har mulighetene men går ikke.

 

 

 

Annet arbeid som passer, er å gi engelsk-undervisning i menighetene. De unge når mennesker som en ellers ikke når.

 

Jørgen møtte en av disse unge, som ville hjem for å utdanne seg, og deretter komme tilbake til Paraguay. Det fins mange muligheter. Og penger fins; de må bare frigjøres. Min tur til Paraguay, tente en gnist i meg.

Det er misjons-kandidater, som vil reise ut i 2016.

 

Ingvald fortalte fra Chore:

Chore med omegn har en befolkning på 30 40 tusen innbyggere, som består mest av jordbrukere. Det er bygd ny kirke det siste året, og menigheten har noe gjeld i forbindelse med dette. Det er mange utposter i området. Pastor Higinio gjør en stor innsats.

Det forberedes å sette igang virksomhet i landsbyen Santani, noen mil lenger sør. Tomt på 1000 m2 er sikret.

 

Kommentarer:

Økonomien er en stor utfordring. Det er mange uferdige kirker: Ypacarai Villarrica - Perdo Juan Caballero og Tobati.

Vi må nå den yngre generasjon i Norge til innsats for misjonen. LU - må "trykke" på menighetene, ellers dør misjonen ut med oss.

Bibelskolen i Asuncion er nå en egen stiftelse. Vi har fått midler til stipend i flere år for å hjelpe elever på ITF. Av de ca 30 elevene som har fullført de siste årene, er de fleste aktive i sine menigheter. Bibelstudie for ungdom er svært viktig i PY, og flere må få enledning til dette. Det er et problem i finne kandidater blandt indianerne.

Agustin Estigarribia besøker indianerkolonier med bibelstudier.

Det er viktig med en sentral styring, men et desentralisert arbeide.

Studier er nå tilgjengelig på internettbibelskole, og brukes i mange land.

Evangelie-senteret i Atyra, bør få støtte fra sentrale myndigheter. Rosalino sier at det er prøvd, men er meget vanskelig, og de kan prøve igjen. Mennonittene har støttet senteret i to år, men nå er det slutt.

Det spørres om en kan danne en stiftelse for Evangeliesentret i Atyra, på linje med Evangeliesenteret i Norge, noe som bekreftes.

Hvordan kan vi tenne menighetene i Norge for misjonen? Man kan f.eks. lage videoer og reklamere for arbeidet ute.

Det ble også kommentert om bruk av relativt kostbare misjonærer eller lokale arbeidere. I hovedsak trenger vi begge typer personell.

 

Det er behov for å ta opp igjen arbeidet blant Pai-Tavytera-indianerne.

 

Web-sidene www.pymisjon.com har artikler helt fra 30- tallet om misjonen i PY, og det oppfordres til å gjøre seg kjent med siden.

 

Som siste post på programmet, var det valg av kontaktmenighet. Betania, Larvik ble forespurt om å fortsette, og etter et enkelt valg, ble dette vedtatt. Rudolf fortsetter som leder av landutvalget.

 

Her kan du se:

 

 


 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com