STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Tilbake til hovedsiden

Status for arbeidet i Paraguay pr september 2015

 

 

 

Del 1

 

 

Del 2

 

 

 

PYMs prosjekt-konsulent Solveig Irene Seland forteller om prosjektet i Paraguay

 

Her kan du laste ned filmene om status for arbeidet i Paraguay - 449 MB (KLIKK)

 

Alternativ opplasting - 3,9 GB

 

 

Tilbake til hovedsiden

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com