STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Sendebrev fra Brit-Lajla og Rudolf

13. mars 2011


Kjære venner!

Igjen vil jeg benytte anledningen til å gi litt informasjon fra arbeidet i Paraguay. Brit-Lajla og jeg var 5 uker der i november / desember 2010, og besøkte mange av de stedene hvor det er arbeid i regi av enten mestisermenigheten, indianermenigheten, bokprosjektet eller annet relevant arbeid. Det er alltid kjekt å treffe vennene igjen! Samtidig blir man involvert i mange av utfordringer som fins både i menighetene og i det øvrige arbeidet. Du kan lese litt mer om det besøket HER.

 

En stor utfordring har vært å skaffe egenandel til bok-prosjektet. Brutto-budsjettet er på kr 1.171.000, og vi må skaffe egenandelen på kr 117.100. Gjennom årene har vi hatt en trofast støttegruppe for arbeidet blant indianerne. Men den var ikke stor nok til at vi ville klare å finansiere egenandelen. Derfor ble mange privatpersoner, institusjoner og menigheter tilskrevet i 2010. Endel gav tilbakemelding om at de vil støtte arbeidet blant indianerne. Innfris alle løfter, klarer vi å finansiere egenandelen.

Skolearbeidet blant indianerne er svært viktig for å sikre at de klarer seg i storsamfunnet. Derfor har vi gjennom årene bygget omkring 30 skoler. Den siste ble innvidd i 2009.

 

Dette spesielle prosjektet produserer bøker med tekster og historier fra deres egen virkelighet, og på deres egne språk og dialekter. Bøkene brukes i undervisning i skolene. Akkurat nå arbeides det med bøker for de første skoleårene, med opplæring i lesning og skriving.

I tillegg gis stipender til indianerungdom (bilder) som studerer. De kommer fra tre indianergrupper, ava guarani, mbya og ache. Ni stykker studerer på lærerskoler, og en (Lorilda) går på Baptistenes sykepleieskole.
Du finner årets rapport fra arbeidet HER!

I tillegg har vi fått noen midler til
menighetsarbeid (bibelskolestudenter, direkte menighetsarbeid), samt en arv som var bundet til kirkebygg i de områder der Anna Strømsrud har arbeidet. Det har resultert i 3 små kirker i Curuguaty-området, samt støtte til kirkebygg i byene Ypacarai, Chore og Pedro Juan Caballero (mestisermenigheter). Det gjenstår midler til enda ett kirkebygg.
Se forøvrig regnskap 2010 for Paraguay-misjon HER.

 

Det er virkelig et stort behov for mer midler i menighetsarbeidet blant indianerne! Det gjelder både i det eksisterende menighetsarbeidet, og på de mange steder som er uten evangelisk arbeid. Mange indianer-evangelister skulle ha vært sendt til nye steder. Noen er villige til å gå, men privat-økonomien gjør at de må jobbe på sine åkerlapper eller på andres jordeiendommer.

Fraværet av fast-boende misjonærer virker også negativt på arbeidet. Men arbeidet blir fulgt så godt som mulig via kortere besøk i Paraguay. Vi besøker bok-prosjektet to ganger i året, ett på våren og ett på høsten. Vi har mye kontakt med bok-prosjekt-kontoret via epost og telefon (Skype). Det fins ikke datasystemer hos indianerne, så vi ringer fra datamaskin til mobiltelefon (til nesten lokal takst), slik at vi har en viss kontakt med dem.
Utenom oss, er det Gunvor og Ingvald Skretting, samt Anne Lise og Ole Johannes Jorud som besøker arbeidet med jevne mellomrom. Fra høsten vil Gunvor og Ingvald bli i lengre perioder i Paraguay, noe vi er takknellige for.

Indianermenigheten har det for tiden vanskelighet. De trenger så absolutt vår støtte inntil de når en størrelse der de klarer seg selv. Og det kan ta mange år før det er en realitet.

I januar var det årsmøte. Ignacio Gimenez ble valgt til leder for indianermenigheten. Han er en god bror, og flink med administrativt arbeid. Men dessverre resulterte dette i problemer mellom noen av lederne, noe som kan resultere i en oppdeling av indianermenigheten. Be for dem, at dette ikke må skje, for de er for få til at en deling vil være gunstig.

Den 28. februar begynte tre ungdommer på Bibelskolen i Asuncion (ITF), noe vi er svært takknemlige for. Utvikling av ledere er av stor betydning for menighetens framtid. Det er Elvio Santa Cruz Salez, Arnaldo Gimenez og Luis Coronel Peralta. Skolen er et felles-arbeid mellom Filadelfia-menighetene som har bakgrunn i nordisk misjon i Paraguay, og drives med støtte fra både Paraguay og Skandinavia. I tillegg må vi betale ca 1.000 kr pr måned for hver elev. Den ene studenten får støtte via Ole Johannes Jorud, og de to andre via Paraguay-misjon (ved undertegnede).

Vi er svært takknemlig for alle som vil være med å støtte arbeidet, både i forbønn og med økonomiske midler.

Med vennlig hilsen

Vil du skrive ut denne siden? KLIKK HER!


Postadresse: Hagaveien 50, 3271 LARVIK

E-post: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

Midler kan sendes slik:

Pinsemenigheten Betania
Paraguay-misjon
Postboks 167
3251-Larvik

Konto 1594.29.62026.  Merk sendingen med ”Prosjekt

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com