STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

 Sendebrev fra Rudolf april - mai 2013:

 

På møte i Centro Familiar (08)

 

Søndag kveld var jeg på møte i Centro Familiar. Der var mange tusen samlet...5000 - 7000? Musikken var svært ungdommelig og med skikkelig trøkk. En kvinnelig pastor fra Buenos Aires talte om den Hellige Ånd. Svært bra! Det er jo interesant å oppleve så store forsamlinger en alminnelig søndag kveld!

 

Inngangspartiet

 

Lovsangen var kraftig og moderne

 

Tilbake til hovedside

Neste side

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com