STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Reise til Sør-Amerika i november - desember 2013

 

Rudolf Leif Larsen

 

 

Jeg dro til Sør-Amerika den 25. november sammen med Solveig Irene Seland fra PYM, og kom hjem den 9. desember. Dette var en prosjekt-tur som dekkes av prosjekt finansiert av NORAD (90 %).  Jeg sørger for egenandelen for Paraguay-prosjektet.

 

 

 

 

La plaza i Santa Cruz

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com