STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

De første kullet på Bibelskolen ITF i indianerkirken har sin avslutning 12. November 2017

 

Det var en høytidelig stund da de ti elevene ved Bibelskolen ITF i indianerkikrken i Fortuna fikk sine diplomer etter to år på skolen.

Lærere har vært lokale pastorer og ledere, samt David Florenciani og Agustin Estigarribia fra hoved-

bibelskolen i Asuncion.

Dette har gjort at ikke bare elevene har lært, men også de lokale lærerne.

Temaer dette året har vært:

  1- Prekenlære
  2- Hermeneutikk (tolkningslære)
  3 - Kirkens administrasjon
  4 - Efeser-brevet
  5 - Tjenerens karakter
  6 - De små profet-bøkene I
  7 - De små profet-bøkene II
  8 - Den kristne familie
  9 - Kristologi
10 - Johannes Åpenbaring

 

Vi tror at denne bibelskolen er av svært stor betydning for utviklingen i indianer-kirken. Det åpnes flere utposter i året, så behovet for ledere er stort.

Samtidig er det en stor utfordring med alle forskjellige pinse-kirker som gjerne vil ha innpass i indianer-koloniene. Ofte har de mange sære læresetninger som kan forvirre. Derfor er opplæringen svært viktig!

Se informasjon fra selve skolen:

 

2017-10-ITF-informasjon.htm

 

Skoleavslutning i Filadelfia, Fortuna November 2016

 

Flere artikler om Bibelskolen

 

Rudolf Leif Larsen

 

 

De ti elevene med sine diplomer

 

Bibelskole-lærer Agustin Estigarribia, pastor Ramon Gomes og vise-presiden i indianer-kirken, Vicente Fernandes sammen med to elever

 

            

 

     Fra avslutningen av skoleåret

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com