STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Presentasjons-brev fra Bibelskolen ITF 2015

 

5 stipender ble tilgjengelig for 2014. De som er med og støtter er:

Paraguay-misjon v/ Ole Johannes Jorud (Trøgstad), Røros og Omengn Pinsemenighet, Vennesla Pinsemenighet, Pinsekirka Elim Eikenosvåg, samt flere personer. Vi takker så hjertelig på menigheten i Paraguays vegne!!!

 

Å forme framtidens ledere, er en stor utfordring. Og det er ikke alltid det lykkes. Allikevel må vi gjøre alt vi kan for å nå dette målet! Samtidig er det et stort press fra diverse grupperinge, noe som gjør det svært viktig at lederne har god Bibel-kunnskap og ledelses-opplæring.

Rudolf besøkte bibelskolen i April 2015, og nedenfor kan du se en kort video derfra.

 

Her kan du lese litt om de studentene som får støtte fra NORGE i 2015. KLIKK på et av bildene for å lese presentasjonen!

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Marcelino Ferreira

 Richar Gomez

Rolando Marin Vera 

Raul Gonsalez Ramos

 

 

 

 

 

Et liten film fra ITF (1:41 min)

 

Gå til Bibelskolens hovedside for mer informasjon

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com