STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  PYM’s misjonærer i Paraguay

 

 

Norsk Pinsemisjon begynte mer ved en ”tilfeldighet”: Den første (Kaleb Hindar) måtte rømme fra Argentina på grunn av problemer, og havnet i Paraguay. Den neste (Bergliot Nordmoen) var på gjennomreise i Paraguay, på veg til arbeid i Argentina. Hun ble værende i Paraguay.

Norske pinsemisjonærer arbeidet i starten nær svenske pinsevenners arbeid, særlig med Nils Ivan Kastberg. Det var han som skaffet kontakten med forsvarsdepartementet og som gjorde at arbeidet i Paso Cadena startet. Men da Kastberg skrev hjem at nå hadde svensk misjon startet misjon mellom indianerne i Øst-Paraguay, ble det en strid mellom dem. De dannet så egen juridisk misjon, Mision Indigena Betania, sammensatt av både indianere, paraguayere og misjonærer. Altså inkluderende og på samme nivå.

Dette er en kort skisse over de som har vært i Paraguay over litt tid: Sidene er sortert etter nårtid den enkelte begynte i Paraguay.

 

Kaleb Hansen Hindar er den første vi kjenner som har vært misjonær i Paraguay. Han dro først til Chaco, Argentina. Der var han en tid sammen med pilaga-indianerne, men måtte i 1936 / 37 rømme på grunn av diverse politiske problemer blant disse indianerne. Han fikk kontakt med lengua-indianerne i Chaco, og hjalp denne stammen med en innhegning i urskogen.

Han tok kontakt med små etablerte evangeliske forsamlinger i Asunción, men ble avvist på grunn av tungetalen hans. Han ”arbeidet han som musiker og livnæret seg som baker”

 

Bergliot Nordmoen startet i 1952 arbeid i Concepción utfra Filadelfiamenigheten i Asuncion. Men det ble etter hvert så stor motstand, at hun flyttet. I 1957 prøvde hun sammen med Gunvor Lilly Johansen og Ruth Kjellås å ta opp arbeid blant pay-tavyteraindianerne i Nord-Paraguay. På grunn av diverse problemer, måtte det oppgis.
I mai 1958 tok de opp arbeid i Paso Cadena etter anmodning fra forsvarsdepartementet i landet. Det var skole-, syke- og vanlig evangelisk arbeid blant guarani-indianerne.

 

Gunvor Lilly Johansen Iversen kom til Paraguay i august 1957, og arbeidet de første årene sammen med Bergliot Nordmoen og Ruth Kjelsås i Paso Cadena.

 

Ruth Kjellås Trøgstad, kom ut i 1957, sammen med Gunvor Lilly Johansen. Arbeidet fram til 1960 sammen med Bergliot og Gunvor i Paso Cadena.

 

Franz Mangersnes arbeidet i Paso Cadena sist på ’50-tallet. Han døpte den første i Paso Cadena den 12. juli 1959. Senere arbeidet han blant indianerne i Chaco, Argentina til han ble pensjonist.

 

Bruno Müller arbeidet i Paso Cadena på 1960 – november 1964. Han ble innsatt som pastor i Paso Cadena, og ordnet blant annet med registreringen av menigheten. Hadde ansvaret for byggingen av bl.a. bolig/klinikken. Reiste mye omkring i indianer-koloniene.       

 

Anna Strømsrud kom til Paraguay i september 1961. Hun var utsendt fra Lårdal. Begynte arbeidet i Paso Cadena, og i perioder var hun helt alene. Underviste i skolen, behandlet syke og hadde møter. I 1967 tok hun opp arbeid i Pedro Juan Caballero og Yby-Yau (Eben-Ezer). Fikk bygd kirke, hospital, boliger etc.. I 1982 tok hun opp arbeidet i Curuguaty. Det ble skolebygg, kirker og annet sosialt arbeid blant indianerne i sonen.

 

Josef Iversen dro sammen med Gunvor til Paraguay i juni 1962. Arbeidet først i Paso Cadena. Startet i 1963 arbeidt i Caacupe og Tobati. Var senere i Concepción, Fuerte Olimpio, Pedro Juan Caballero og Villarrica. De  fikk bygd flere kirker og bolighus.
Avsluttet arbeidet i 1993.

 

Olav Norheim kom i 1964 til Paraguay. Han var da gift med Bergliot Nordmoen. Sammen fortsatte de arbeidet i Paso Cadena. Han monterte sagbruk, og bygde bolighuset i Paso Cadena. De var der til 1970. Senere var de i Paraguay i 1983 til januar 1985 og arbeidet da i Bella Vista.

 

Sigrunn og Oddmar Byberg arbeidet i Paraguay i perioden 1964 – 1974. Første periode arbeidet de i Ypacarai. Bygde kirken i 1968 (innvielse den 24. mars). Kjøpte jord til barnehjemmet. I 1970 arbeidet de i Pedro Juan Caballero og Yby-Yau (Eben-Ezer). Bygde i 1971 kirken i Pedro Juan Caballero.
Oddmar og Sigrunn har seinere vært tilbake på kortere besøk for bibelstudier og evangelisering

 

Jorunn og Lars Førland reiste første gang ut til Brasil i 1961, og kom i 1967 til Ypacarai. Bygde barnehjemmet i 1967 / 68, og var deretter i mange år  ledere for barnehjemmet arbeidet i Ypacarai.
Lars var i mange år felt-representant for misjonen i Paraguay, gjennom stiftelsen La Mision Norma. Var med og grunnla Fildelfiamenigheten med hovedsete i Ypacarai. De senere år har Lars reist mye som bibellærer. 

 

Asta Hadland fra Egersund, reiste i 1964 til Bolivia, og kom i 1966 til Paraguay og arbeidet i Atyra til 1968. Arbeidet som sykepleier og jordmor sammen med Gerda Lillian Aardalen. De fikk bygd klinikken i Atyra.

 

Gerda Lillian Aardalen fra Flatdal, sykepleier og jordmor, reiste til Brasil i 1959. Jobbet deretter i Bolivia, og kom til Paraguay i 1966. Arbeidet sammen med Asta Hadland. Bygging av klinikken i Atyra.

 

Lisbeth Jensen sykepleier fra Halden og utlånt fra arbeidet i Chile. Hun arbeidet på klinikken i Atyra fra 1968 til oktober 1969.

Astrid Myhrvold reiste i 1967 sammen med Anna Strømsrud til Pedro Juan Caballero og Yby Yau, og var en kortere periode sammen med henne..

 

Ingrid og Knut Stuksrud dro fra Lillehammer til Paraguay i mai 1967. Arbeidet i Paso Cadena i perioden 1967 – 1971. På ’70 - ’80-tallet arbeidet de i Atyra og området forøvrig. Bygde kirken i Atyra. Ingrid underviste også på Norskeskolen i mange år.

 

Solveig Øyrås dro fra Arendal til Paraguay i 1968. Arbeidet på barnehjemmet i Ypacarai. Reiste hjem i 1973.

 

Kjellaug Palma Sjølund dro fra Skudneshavn til Paraguay i 1969. Arbeidet i Pedro Juan Caballero i menighetsarbeidet, i Paso Cadena som lærer og evangelist, deretter i Presidente Franco, Asuncion, samt på mange utposter. Har arbeidet mye med evangelisering og filmframvising og underviser på bibelskolen ITF. Bygget kirken i Pdte. Franco og bygger nå kirke i Lambare der hun i 2008 er leder for arbeidet.

Har arbeidet under Filadelfia Asuncion det meste av tiden her ute.

 

Jakob Vevang kom til Paraguay 1973 for å være med på byggingen i Yby-Yau.

 

Gunvor Westgård, sykepleier / jordmor, dro fra Røros til Paraguay i mars 1969. Arbeidet først på klinikken i Atyra, deretter på klinikken i Yby-Yau, barnehjemmet i Ypacarai, og var i Curuguaty i peioden 1992 – 1994, og arbeidet i et helseprosjekt. Siste periode var 2002 – 2003, i tillegg til kortere besøk. I tillegg arbeidet hun i menighetene.

 

Inger-Johanne og Inge Bjørnevoll dro til Paraguay den 21. november 1970. Arbeidet i Paso Cadena og Caacupe. Startet radio og litteraturarbeidet i Caacupe, samt menighetsarbeide. I  Encarnación startet de opp desentralisert bibelskole sammen med FLET, for fylkene Itapua og Misiones. Drev med bibelundervisning. Var i Villarica og Curuguaty i årene 1997 og 1998. Drev sammen med FALEVI lesebokprosjektet fram til 2007. I 2008 driver de med hjelp til Acheskolene på undervisningsfronten. Arbeider utfra Filadelfiamenigheten i Asuncion med bibel-undervisning og hjelp til barna ved søppelplassen i Asuncion.

 

Eva Sagen (Figueredo) dro fra Kirkenes, og arbeidet i Paraguay 1971 - 1973. Hun jobbet dels på klinikken i Atyra, og dels i Pedro Juan Caballero og Yby Yau. Hun kom tilbake til Paraguay i 1979 sammen med sin mann, Candido Figueredo, og arbeidet da i Yby Yau, fram til 1994. De bygde kirken i Yby-Yau sentrum.

 

Astrid og Kjell Arne Johansen dro fra Sarpsborg til Paraguay i 1972. Første perioden var de i menigheten i Pedro Juan Caballero. Andre periode var de på barnehjemmet i Ypacarai, fram til 1980.

 

Gunvor og Ingvald Skretting dro fra Sandnes i 1972. Var først i Pedro Juan Caballero, deretter i Paso Cadena. Arbeidet som internatforeldre et halvt år på norskeskolen til de reiste til Norge i jan. 1985. Kom tilbake til Paraguay i august 1994, og arbeidet der fram til 1999. Har siden vært i kortere perioder i landet. De har bl.a. vært engasjert i bygging av skoler i mange indianerkolonier.

 

Kitty og Knut Asplund dro fra Rakkestad til Paraguay i 1973. Arbeidet i Paso Cadena, Caacupe, Chore. Hadde ansvaret for bygging av kirken i Nuclear i 1995 – 98. Hadde ansvaret for byggingen av kirken i Chore. Fra 2005 har de vært flere kortere turer i Paraguay, spesielt i Chore.

 

Rigmor Margarethe og Thorleif Overhalden kom som lærere til Paraguay i august 1973 og startet skole med internat for norske misjonærbarn. Var senere på barnehjemmet i Ypacarai, fram til 1982.

 

Anne Lise og Ole Johannes Jorud kom fra Trøgstad til Paraguay den 27. oktober 1974. Begynte i Yby-Yau, hadde ansvaret for jordbruksprosjekt og klinikken. Var deretter i Villa Ygatemi og området rundt Curuguaty, med ansvar bl.a for jordbruksprosjekt fra 1992. Har hatt ansvaret for bygging av flere skoler og kirker fram til  2009.

 

Jonette Andersen kom i 1974 til Hogar Norma (barnehjemmet). Hun var der to perioder.

 

Anna Mjåland kom til Paraguay i mars 1975. Arbeidet som sykepleier/jordmor i Paso Cadena. Var ute to perioder. Reiste hjem i 1985.

 

Ruth Haug kom til Paraguay i 1975. Arbeidet som sykepleier/jordmor i Paso Cadena fram til 1978.

 

Flora og Oddvar Kvalsund var lærere på Norskeskolen i 1976 - 78, og 1980 - 82.

 

Brit-Lajla og Rudolf Leif Larsen kom fra Bodø til Paraguay den 26. september 1976. Jobbet først på klinikken og i menigheten i Yby-Yau, deretter i Paso Cadena. Var i en periode felt-representant.
Var i 1984-85 10 mnd. internatforeldre på skolen. Bygde folkeskolen i 1985/86. Arbeidet i Paso Cadena fram til 1987.
Ny periode 2005 – 2007. Hadde seminarer i indianerkolonier, samt fullførte byggingen av den videregående skolen i Paso Cadena.
Fra 2007 har Rudolf fulgt opp læreboksprosjektet "Kuatia Ne'e"

 

Anne Windsvoll  kom som pensjonist fra Notodden for å hjelpe Anna Strømsrud  i perioden okt. 1974 til april 1975. Hun var til stor hjelp også på internatet for misjonærbarna som reservebestemor. Var til stor oppmuntring for alle som fikk gleden å bli kjent med henne.

 

Astrid Forberg kom som lærer på Norskeskolen den 15. November 1978, og var der flere perioder.

 

Gerd og Alf Hjelpdahl var lærere på Norskeskolen 1978 – 80 og deretter fra den 1984 – 85.

 

Aslaug Hjelpdahl dro som sykepleier til Paraguay i august 1978. Arbeidet en periode i Paso Cadena.

 

Elisabeth Kallberg fra Sellentuna, Stockholm, Sverige, pensjonert Bolivia-misjonær var i Paso Cadena sammen med Aslaug først på ’80-tallet.

 

Candido Figueredo sammen med Eva dro til Paraguay i mai 1979. Arbeidet på Eben-Ezer, Yby-Yau. Hadde ansvaret for byggingen av kirken i Yby-Yau sentrum. Avsluttet i 1996.

 

Henny Marie Rasmussen dro fra Båtsfjord til Paraguay i september 1979. Utsendt av Betania, Notodden. Jobbet da på klinikken i Yby Yau. I perioden januar 1985 - februar 1986 jobbet hun på Barnehjemmet Norma i Ypacarai. Jobbet i Paso Cadena i perioden september 1991 – 1993.

 

Eldbjørg og Vidar Børjesson var internatforeldre på  Den Norske Skole i Paraguay fra juli 1982 til juli 1984
 

Milrid Madsen var på den norske skoles internat først på ’80-tallet.

 

Berit og Torstein Tørre var internatforeldre i Atyra først på ’80-tallet

 

Aina Førland var lærer på Paraguay i 1982 - 84.

 

Judith Lund var lærer på norskeskolen fra juli 1982.

 

Åshild Viken var på barnehjemmet i Ypacarai på ’80-tallet. Kom senere tilbake som lærer, sammen med hennes mann Karl Agnar Wåle.

 

Lisbeth Bjervøy Østmo kom som lærer på norskeskolen 30. juli 1983 til 26. juni 1985

 

Benjamin Jensen var miljøarbeider på skolen i 1984-1985.

 

Liv Byberg kom til Paraguay 16. januar 1985. Arbeidet en periode på barnehjemmet i Ypacarai.

 

Elsa og Gunnar Pettersen var internatforeldre 1985 – 1987. I perioden 1988 – 1997 arbeidet de i Pedro Juan Caballero. Bygde daghjemmet, og arbeidet i menigheten.

 

Gunn og Johan Juliussen kom fra Råde til norskeskolen. Johan var lærer i perioden 1986 – 1987.

 

Else Marie Henriksen kom fra Horten som lærer på Norskeskolen i juli 1985

 

Ester og Jostein Janøy kom fra Skien som lærere 1986 – 1987.

 

Signe Marie Fossli kom i februar 1986 fra Dalen i Telemark. Var lærer på Norskeskolen.

 

Heidi Iversen var lærer i Paraguay sist på ’80-tallet.

 

Carina og Victor Arca var internatforeldre på Norskeskolen 1994 - 1995.

 

Norma og Levi Iversen dro fra Sarpsborg til Paraguay i 1995, og var på norskeskolens internatet fram til 1998. Arbeidet deretter i Capiivary fram til 2002. Var også med i et organisasjons-utviklingsprosjekt.

 

Sheila og Olav Skretting kom fra Heddal i 1994. I 1995 overtok de etter Joruds i Curuguaty-området. Reiste hjem i 1999. Hadde ansvaret for jordbruksprosjektet. Bygde skole i indianerkolonien Ka’apora poty.

 

Lourdes og Lars Morgan Førland dro til Paraguay i 1990. Bodde og arbeidet i Caacupe, og rundt i menighetene på landet.
I 1994 - 1995 arbeidet de på barnehjemmet i Ypacarai., og planla nasjonaliseringen av barnehjemmet. Mirna og Vidal Alcaraz ble innsatt som bestyrere i august 1997. Var med i TV-innsamlingen "Teleton". Dette satte Hogar Norma og RBC på kartet i lokalsamfunnet. Lourdes ledet arbeidet med barna og var med på startet den den lokale komieteen for "Kvinnenes internasjonale bønnedag".

 

Hanne (Førland) og Reinaldo Steger  dro til Paraguay ca 1990 og arbeidet på rehabiliterings-sentret i Ypacarai til 2002.

 

Aina og Oscar Delgado kom i 1986 fra Lørenskog for å drive menighetsarbeid (kampanjer etc). Aina var med på oppstarten av Bibelskolen i Atyra i 1989, og har deretter undervist i bibelskolen. Aina arbeidet i et organisasjonsutviklings-prosjektet 1996 – 98. Hun var nasjonal koordinator for Kvinnenes Verdensbønnedag i Paraguay 2001 – 2004.

 

Astrid og Tore-Bjørn Ringås var lærere i Paraguay fra august 1995 til juli 1997. Var aktivt med i menigheten i Caacupe, spesielt på en av utpostene nær Piribebyu.

 

Åshild og Karl Agnar Wåle var lærere i Paraguay ca  2000 - 2001.

 

Tom Georg Bu var lærer på norskeskolen år 1997 - 1999. Han var med og startet opp Ranger Rovers i Filadelfia Caacupe og var aktivt med i menigheten. Kom tilbake sammen med May Britt i 2001. De arbeidet der inntil skolen ble nedlagt i 2003. Fikk i 2003 bygget kirke i Caacupemi en utpost til Caacupe.

 

Hilde og Ole Kristian Gundersen var lærere på den norske skole fra 24. juli 1997 - 1999.

 

Liv og Arnt Rune Byberg kom i 1999, og var i Paraguay i to år. Hadde ansvar for et prosjekt i Paso Cadena.

 

Anne Groven var lærer på skolen 1994 - 1997 Hun var aktivt med i menigheten i Ypacaray og engasjerte seg mye i barnehjemmet Norma

 

Luisa og Kjell Kvarstein kom fra Vennesla i 1991. Arbeidet først i Tobati. I Atyra bygde de opp et ”Evangelisesenter” sammen med Ovidio Perez. Avsluttet i 2000.

 

Kari og Kai Jensen arbeidet på den norske skole 1998 - 2000. Var internatforeldre.

 

Ragna og Godtfred Fosse, kom i fra Arendal for å være internatforeldre på Norskeskolen ca 2000 – 2001.

 

Nilda og Arild Pettersen kom i 1990 fra Vanse for å arbeide på barnehjemmet i Pedro Juan Caballero. Avsluttet i 1999.

 

Marianne og Hugo Ferreira reiste til Paraguay i 2001. Arbeider en periode i Bella Vista i Nord-Paraguay til 2004.

Ann Merete Nilsen dro fra Vanse ca 2002. Arbeidet en periode i Filadelfia, Asuncion og deretter på daghjemmet i Pedro Juan Caballero.

 

Helge Flatøy dro fra Kristiansand til Paraguay i 1999 / 2000. Arbeidet i Filadelfia, Asuncion fram til 2003.

 

Camilla og og Thomas Bølum Kjørstad reiste i 2016 til Atyra, Paraguay. Første året var språkstudier. Deretter undervisning i menighetene.

 

HANS SVARTDAHL - misjonssekretær i PYM

 

Diverse besøk i Paraguay             

  

Finner du mangler, si i fra på mail: rudolf.leif.larsen@lf-nett.no

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com