STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Sigrunn og Oddmar Byberg

 

Her finner du deres historie.

 

Reiste til Brasil 11. januar 1964. Etter en kort tid i Brasil tok han opp arbeidet i Ypacarai. I årene 1964-1973 var de misjonærer i Paraguay. Dette var blant et folk som høy grad var underutviklet. Det hersket fullstendig analfabetisme, og det var ingen form for skole- eller sosialvesen. De tok derfor til med nybrottsarbeid. I løpet av få år ble et kjempearbeid nedlagt. Det ble bygget kirke, barnehjem og misjonærbolig.

Bybergs allsidige bakgrunn som bygnings snekker kom vel med i denne etableringsperioden.Sigrunn og Oddmar kom raskt i kontakt med de nasjonale befolkning, og et tilitsfullt forhold ble opprette! Evangeliet ble forkynt fra første stund, og det gikk ikke lang tid før de første kunne døpes. Siden gikk arbeidet jevnt og sikkert framover.

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com