STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Margareta og Bruno Müller

 

Bruno Müller begynte tidlig som evangelist. På 60-tallet arbeidet han i Paso Cadena. Han ble gift med Margareta Axell. Han var pastor i Filadelfia Asuncion. Han døde i en trafikk-ulykke i 1978, og her finner du litt av hans historie.
Margareta fortsatte tjenesten i Paraguay

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com