STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Ingrid og Knut Stuksrud

 

Her finner du Ingrid og Knuts  historie. De jobbet først i Paso Cadena, deretter i Atyra.

 

 Fra Paso Cadena:

 

 

Fra Atyra  og Caacupe

 

 

 

Familien Stuksrud med flere i 1978

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com