STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Presentasjons-brev fra Bibelskolen ITF 2013

 

8 stipender ble tilgjengelig for 2013. Vi takker så hjertelig for all støtte fra menigheter og enkelt-personer!

 

Det er svært viktig å sørge for at framtidens ledere formes nå. Kirken vokser i Paraguay. Samtidig er det et stort press fra diverse grupperinge, noe som gjør det svært viktig at lederne har god Bibel-kunnskap og ledelses-opplæring.

 

Her kan du lese litt om de studentene som får støtte fra NORGE i 2013. KLIKK på et av bildene for å lese presentasjonen!

 

 

 

 

 

 

 

Elias Fernandez Gonzales  

Juan Andrez Goméz Yegros

Fredy Benitez

Javier_Rodriguez

Noemi Pavon

 

Vitnesbyrd i 2015

 

 

 

 

 

Oscar Ortiz

Sergio Pablo Gonzalez

Veronica_Martinez

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com