STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Presentasjons-brev fra Bibelskolen ITF 2014

 

9 stipender ble tilgjengelig for 2014. De som er med i støtten er:

Paraguay-misjon v/ Ole Johannes Jorud (Trøgstad), Røros og Omengn Pinsemenighet, Vennesla Pinsemenighet, Klippen, Sandnes, Pinsemenigheten, Halden, samt flere personer. Vi takker så hjertelig på menigheten i Paraguays vegne!!!

 

Det er svært viktig å sørge for at framtidens ledere formes nå. Kirken vokser i Paraguay. Samtidig er det et stort press fra diverse grupperinge, noe som gjør det svært viktig at lederne har god Bibel-kunnskap og ledelses-opplæring.

 

Her kan du lese litt om de studentene som får støtte fra NORGE i 2014. KLIKK på et av bildene for å lese presentasjonen!

 

 

 

 

 

 

Adan Marin

Dalila Ester

Diego

Evelin

Ildo Efraim

 Nestor

Olga Marciel

Sebastian

Miguel

 

 Gå til Bibelskolens hovedside for mer informasjon

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com