STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Atyra


Linker som forteller noe om byen Atyra:

 

PYMs arbeid i Atyra er kjent for flere ting:

1. Filadelfiamenigheten

 

Kirken ble bygd på 70-tallet, og mange av misjonærene har arbeidet her.

 

2. Klinikken
 

Dette bygget ble satt opp sist på 60-tallet, og har hatt forskjellige funksjoner.

 

 

 

3. Skolen

 

4. Rehabiliteringssenter

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com