STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Caacupe

 

 

Gunvor og Josef Iversen kom til Caacupe i februar 1963. Første møte ble hodt 21.februar 1963 i huset til Saul Garcia. Kirken ble innvidd 13.april 1975. I 1979 ble menigheten dannet med Knut Asplund som forstander, Terecio Amarilla som eldste, kasserer Vicitacion Lescano og sekretær Kitty Asplund.

Siden har mange andre arbeidet i byen:

 

 

Byen Caacupe:

Evangelisk arbeid i Caacupe

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com